28 d’abril 2007

El projecte municipal enllestit

Ha arribat l'hora de donar a conèixer el programa municipal elaborat per Esquerra Republicana per al municipi de Xàtiva.
El programa recull aportacions fetes per ciutadanes, ciutadans, organitzacions i xarxes associatives locals, respecte de les necessitats i demandes expressades sense complexos sobre el nostre municipi.
En el programa es defensa la cohesió social mitjançant el foment del benestar i la qualitat de vida, i la potenciació dels ajuts socials per als col·lectius més necessitat, com són gent jove, famílies monoparentals, gent gran i gent amb discapacitats.
Un programa preocupat per desenvolupar mesures concretes amb la finalitat de conservar i potenciar la identitat del nostre poble, la preservació del seu patrimoni cultural, la potenciació
del seu patrimoni natural, de la seva horta i el seu secà, de la seva trama urbana, pròpia de les ciutats mediterrànies que afavoreix la convivència i la comunicació entre els habitants del municipi, lluny del model centralista de serveis que defensa el Partit Popular.
Un programa que aposta decididament perque la ciutat siga un espai de convivència i de lliure desenvolupament de la persona i de respecte pel bé comú.
Esquerra Republicana a l’ajuntament treballarà per dignificar l’espai públic, perquè aquest siga un lloc de trobada de la ciutadania, un lloc de tolerància presidit per la cultura del respecte a les persones, a la diferència i a l’entorn.
Un programa que aposta per convertir a Xàtiva en una ciutat sostenible ambientalment, funcionalment eficient per desenvolupar polítiques de reciclatge i d’estalvi de recursos naturals que facen compatible el creixement econòmic amb la defensa del medi, i que la transformin en una ciutat socialment justa.
El programa té com a finalitat que la gestió municipal de les seves regidores i regidors estiga presidida per la transparència, el rigor pressupostari, l’austeritat en la despesa, el control democràtic i l’honestedat en la gestió municipal.